Operational Method Sheets
oms

Jednoduchá správa technologických postupů Jednoduchá správa technologických postupů   prezentace oms

Evidence technologických (montážních pracovních) postupů (OMS) je aplikace určená pro editaci a správu návodek umisťovaných na pracovištích. Postupy je možné vázat na kusovník, kde technolog vybírá jednotlivé díly a přiřazuje je k operacím definovaným na jednotlivých pracovištích výrobní linky.
 

Pro technologaPro technologa

 • Intuitivní administrátorské rozhraní
 • Barevně odlišená okna podle kategorií operací
 • Drag and drop zadávání dílů z kusovníku
 • Automatická správa revizí a dostupná historie změn
 • Vestavěný editor obrázků
 • E-mail s upozorněním na změny v kusovníku
 

Pro ITPro IT

 • OMS Admin je Web aplikace – uživatelům není nutné nic instalovat, stačí internetový prohlížeč
 • Jednoduché zálohování, veškerá data jsou uložena centrálně na SQL serveru
 • On-line podpora

Výstup aplikace

Výstupem je PDF dokument s operacemi a ilustračními fotografiemi, který je určený k tisku nebo je možné postupy zobrazovat přímo na monitoru pracoviště.
editor pracovních postupů
Elektronická verze zobrazovaná na monitoru
 • Není potřeba nic tisknout
 • Není potřeba nic roznášet po pracovištích
 • Není potřeba nic skartovat
 • Na pracovišti je vždy okamžitě aktuální revize OMS
 • Možnost zobrazení OMS pro konkrétní variantu výrobku
 • Zobrazení OMS na libovolném počítači s nainstalovaným internetovým prohlížečem

Prezentace Jednoduchá správa technologických postupů
v českém jazyce - prezentace ke stažení

Dotaz - informace o produktu

Váš e-mail:

Opište kontrolní kód z obrázku...
Jméno a příjmení:
Telefon:
 Operational Method Sheets OMS Admin OMS Admin BOM
Editace technologických montážních postupů s vazbou na kusovník  
Možnost nastavování úrovní montovaných sestav dílů
Editace technologických montážních postupů bez vazby na kusovník
Kontrola, zda jsou z kusovníku použity veškeré díly
Možnost přidávání nových nebo alternativních dílů
Možnost definování vazby díl -> varianta výrobku
Revize - Automatické navýšení revize a uzavření této revize pro editaci, po ukončení změn v technologickém postupu
Export celého technologického postupu včetně obrázků do PDF
Možnost zobrazovat technologické postupy v internetovém prohlížeči
Nastavení práv uživatelů/technologů k jednotlivým výrobkům
Historie změn (kdo, kdy, z čeho na co změnil) a dohledání technologického postupu podle data platnosti
Kontrola, zda se v nějakém technologickém montážním postupu nevyskytuje nějaký neschválený nebo chybně zadaný díl  
Upozorňování na změnu kusovníku. Pro každý technologický montážní postup jsou v případě změny upozorněni příslušní uživatelé dle nastavení v "email manageru"  
Email manager – zadávání seznamu emailových adres, na které přijdou informace o změně kusovníku konkrétního výrobku  
Upozorňování při spuštění aplikace na nezapracované změny kusovníku  
Multijazyčnost – angličtina, čeština

OMS Admin

Snadná úprava obrázků pomocí vestavěného grafického editoru

OMS Admin

OMS Browser

Jednoduché definování vzhledu pomocí šablon

 

oms browser

Zákazníci

Reference