Clever Aplikace
ID System

Evidence jízd zaměstnanců

Evidence jízd zaměstnanců Evidence jízd zaměstnanců je modul umožňující zobrazovat přehledy jízd v určitém časovém období a přehledy jízd jednotlivých zaměstnanců.Pro identifikaci pracovníků při vstupu do autobusu se užívá mini notebook se čtečkou čipových karet a aplikací Identifikační terminál. Ta po načtení čipové karty zobrazí informace o platnosti karty a jméno držitele identifikátoru. Tyto informace se spolu s časem jízdy zaměstnance ukládají do databáze. Uložená data jsou poté automaticky přenesena do aplikace pro sledování jízd a zpětně se též pravidelně nahrává aktualizovaný seznam pracovníků a platných čipových karet.

Standardní aplikaci lze doplnit o automatickou synchronizaci s jinými systémy, např. personální agendou.

Zákazníci

Reference