Clever Aplikace ID System

Web Plánování dovolené Clever Aplikace ID System

Tento modul rozšiřuje aplikaci IDS o webovou aplikaci Clea, ve které je přístupné uživatelské rozhraní pro plánování dovolené.

Agenda umožňuje, aby si uživatel naplánoval dovolenou dle jeho představ a tato představa je dále eskalována emailem nadřízenému, který ji buď schválí nebo zamítne. Poté uživatel dostane email se schválením nebo zamítnutím dovolené.

Druhou možností je, že nadřízený plánuje dovolenou podřízenému. V tomto případě už podřízený nic potvrzovat nemusí, pouze mu přijde email s informací o naplánované dovolené.

Interval dovolené lze zadat na libovolný počet dnů a také se dá plánovat hromadně dle označených lidí. Příklad: celozávodní dovolená.
Web Plánování dovolené

Zákazníci

Reference