řízení
kontrola
dokumentace

vizualizace pracovištěandon systemAndon System

Aplikace pro vizualizaci stavu pracovišť
a přivolávání servisní obsluhy.

Stiskem tlačítka nebo vhodným senzorem je ovládán stav pracoviště. Systém uchovává historii stavu pracovišť. Andon - pracoviště
Každému stavu je možné přiřadit jiný zvukový signál (melodii).


Andon obrazovky
monitoryNa Andon obrazovkách je možné prostřednictvím aplikace Info Board zobrazovat další vizualizace a prezentace.