Vizualizace stavu pracovišť

Andon System

andon system
Aplikace pro vizualizaci stavu pracovišť a přivolávání servisní obsluhy.

vizualizace pracoviště
Stiskem tlačítka nebo vhodným senzorem je ovládán stav pracoviště. Systém uchovává historii stavu pracovišť. Andon - pracoviště
Každému stavu je možné přiřadit jiný zvukový signál (melodii).

Andon obrazovky
Výsledné prezentace jsou  zobrazovány standardním browserem nebo mohou být promítány prostřednictvím aplikace Info Board.Na Andon obrazovkách je možné prostřednictvím aplikace Info Board zobrazovat další vizualizace a prezentace.

Pro zobrazování je možné použít Info Board terminál, Andon terminál nebo OMS terminál.
monitory

Zákazníci

Reference