Clever System Aplikace

Aplikace pro řízení, kontrolu  a traceabilitu výroby

Řízení výrobních linek

Aplikace pro řízení, kontrolu a traceabilitu výroby.

Operational Metod Shets (Evidence a distribuce výrobní dokumentace)

OMS - Operational Metod Shets

Evidence a distribuce výrobní dokumentace

ID System - Training register

ID System - Training register

Identifikace osob, zaškolení pracovníků

Andon System

Andon System

Vizualizace stavu pracovišť a přivolávání servisní obsluhy.

Time Tracker

Time Tracker

Zaznamenávání událostí a jejich vizualizaci.

Clever Info Board

Info Board

Sestavování klipů a prezentací

Zákazníci

Reference