řízení výroby + řízení kvality = Clever System

řídící funkce Clever System podle příchozích požadavků s konfiguracemi výrobků generuje parametry pro technologické operace a odesílá patřičná data na řízená pracoviště. Clever System na pracovištích podle těchto dat řídí montáž a ukládá všechny technologické údaje o provedených operacích a použitých dílech.
Clever System na pracovištích zajišťuje kontrolu správnosti dílů, které jsou do výrobku v dané operaci montovány a to v závislosti na variantě výrobku předepsané výrobní sekvencí. Sleduje i správnou sekvenci výrobků na pracovišti. Výsledky všech technologických operací jsou kontrolovány v reálném čase během montáže.
dokumentace Dokumentační funkce (traceability) – všechny informace o technologických operacích a jejich výsledcích, včetně dosažených hodnot sledovaných operací (např. utahovací moment), sériová čísla použitých dílů, údaje o pracovnících, časech operací a výsledky výstupních kontrol jsou průběžně ukládány v SQL databázi. Přes www rozhraní je možné v těchto údajích vyhledat libovolné informace. U konkrétního dílu lze zjistit, do jakého výrobku, kdy a kým byl namontován, zobrazit technologické údaje operace, případně sériová čísla dalších dílů namontovaných v tomto výrobku. Všechna data mohou být archivována na externích médiích.
 řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linek
Clever System
je navržen pro řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linek. Systém sleduje a řídí pořadí výrobků a operací na výrobní lince, definuje technologické údaje pro jednotlivá pracoviště a sleduje správné provádění technologických operací během výroby.
    řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linek
Clever System
je tvořen softwarovými moduly, které je možné libovolně kombinovat a konfigurovat podle požadavků výroby. Všechna technologická data jsou archivována a zpracovávána v souladu s ISO 9000. Aktuální i archivované údaje z jednotlivých pracovišť jsou dostupné přes www rozhraní po vnitropodnikové síti.
    řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linek
Clever System
je dodáván v následujících jazykových verzích: čeština, němčina, angličtina, španělština. Dle přání zákazníka lze implementovat i další jazyky.