Evidence časových nákladů na zakázkáchEvidence časových nákladů na zakázkách

Evidence časových nákladů na zakázku je rozšiřující modul aplikace Identifikace osob


Hlavní funkcí modulu je sledování časové náročnosti zakázek.
Její základní funkcí je evidence zaměstnanců na pracovištích a sledování časové náročnosti zakázek.

V rámci modulu Pracoviště se definují konkrétní jednotky na výrobní lince, na nichž jsou rozmístěny čtečky čárových kódů pro přihlášení pracovníků a načítání identifikátorů zakázek při zahájení práce. Je možné si vybrat ze dvou nabídkových variant. První řešení spočívá ve sběru údajů z pracovišť prostřednictvím čárových kódů a zobrazování stavu pracovišť na vhodně rozmístěných informačních panelech.

V rámci druhé varianty je každé pracoviště rozšířeno o monitor, na němž se po naskenování čísla zakázky zobrazí k ní náležející informační údaje a doplňkové poznámky.