Hlavní funkcí modulu je sledování časové náročnosti zakázek.

Její základní funkcí je evidence zaměstnanců na pracovištích a sledování časové náročnosti zakázek.

V rámci modulu Pracoviště se definují konkrétní jednotky na výrobní lince, na nichž jsou rozmístěny čtečky čárových kódů pro přihlášení pracovníků a načítání identifikátorů zakázek při zahájení práce. Je možné si vybrat ze dvou nabídkových variant. První řešení spočívá ve sběru údajů z pracovišť prostřednictvím čárových kódů a zobrazování stavu pracovišť na vhodně rozmístěných informačních panelech.

V rámci druhé varianty je každé pracoviště rozšířeno o monitor, na němž se po naskenování čísla zakázky zobrazí k ní náležející informační údaje a doplňkové poznámky.