evidence docházkyEvidence docházky

Evidence docházky zajišťuje zaznamenání příchodů a odchodů z libovolného počtu přístupových míst.

evidence-dochazky Docházkový systém evidence-dochazkyPracovní
kalendář
 

 

evidence docházky
Tato místa jsou vybavena terminály, které jsou připojeny přes ethernetové rozhraní do lokální počítačové sítě. Každý terminál obsahuje dva snímače identifikačních karet nebo čipů pro evidenci příchodů nebo odchodů a LCD monitor pro zobrazování informací.
Terminál je možné dodat i ve variantě Touch screen, v níž lze definovat tlačítka pro určení důvodu odchodu.

 

Kromě vedení evidence zaměstnanců a jim přidělených identifikačních karet umožňuje aplikace organizovat zaměstnance do skupin podle organizačního schématu společnosti (závod, středisko atd.).
Každému pracovníkovi lze též přidělit konkrétní pracovní kalendář.

Aplikace je určena pro operační systém Windows. Pokud má být provozována z několika počítačů je nutná instalace MS SQL serveru.