Clever Aplikace ID System

 Clever Aplikace ID SystemOsobní ohodnocení
a měsíční odměna

Do stávající aplikace pro ID Systemu bude přidána agenda pro práci s měsíčním osobním ohodnocením a mimořádnou odměnou.

Osobní ohodnocení je pro každého pracovníka stanoveno procentem z měsíční mzdy a může být kráceno na základě evidované měsíční docházky poměrnou hodnotou času kódů nahrazujících přítomnost.

Výchozí hodnota bude pro každého pracovníka nastavena v agendě
Pracovníci  →  záložka Kódy mzdy  →  Příplatky pracovníka.

V nastavení kódu mzdy pro osobní ohodnocení bude možné nastavit po kolika odpracovaných dnech má nově přijatý pracovník nárok na osobní ohodnocení.
Výslednou hodnotu krácenou nahrazujícími kódy mzdy bude možné dále upravit prostřednictvím formuláře definovaného v agendě Osobního ohodnocení a odměn. V agendě bude možné nadefinovat libovolné množství formulářů s různými důvody dalšího snížení osobního ohodnocení.

  • Každý pracovník může být zařazen pouze do jednoho formuláře pro úpravu osobního ohodnocení.
  • Každou individuálně zadávanou hodnotu snížení osobního ohodnocení bude možné možné opatřit komentářem zdůvodňujícím postih.
  • Prostřednictvím formuláře bude možné zadat i mimořádnou měsíční odměnu v Kč.
  • Mistr prostřednictvím příslušného formuláře zobrazí pouze ty pracovníky na které má oprávnění.
  • Práva k agendě budou mít úroveň zobrazit, upravovat ohodnocení zobrazených pracovníků, schválit (uzamknout) ohodnocení zobrazených pracovníků a administrátorské oprávnění pro definování důvodů snížení osobního ohodnocení.
  • Formulář bude vyplňován měsíčně vždy v souladu s probíhající uzávěrkou.
  • Do uzávěrky budou zahrnuta pouze schválené (uzamčené) záznamy s ohodnocením pracovníků.
  • Pouze personalista bude mít oprávnění odemknout uzamčený záznam s měsíční odměnou pracovníka.
  • Kódy z evidence docházky které mají krátit výchozí hodnotu osobního ohodnocení bude možné zadat v definici formuláře.
Osobní ohodnocení a měsíční odměna

 

Zákazníci

Reference