Training
register

Clever System AplikaceEvidence zacvičení

Evidence návodek je modul aplikace ID System využívající  identifikaci osob bezkontaktní kartou nebo čipem.
Modul udržuje přehled  zaškolení pracovníků pro činnosti na pracovištích výrobní linky.
 

U každé návodky je udržován seznam proškolených pracovníků. Barevně je odlišeno jaké úrovně pracovník dosáhl.

U každého pracovníka je dostupný přehled jím zvládnutých návodek.
Systém lze integrovat s aplikací
pro správu návodek OMS Admin, který při schválení
nové revize může generovat požadavky
na nové proškolení pracovníků.
výstup alplikace

Výstup aplikace
ID Systém umožňuje exportovat mapu zvládnutí
návodek pracovníky.

workplace Po nastavení nové úrovně zvládnutí návodky systém automaticky vygeneruje oznámení o proškolení.

Pracovník oznámení  „podepíše“ na terminálu načtením své ID Karty.

Přihlášení na pracoviště může být podmíněno zvládnutím příslušné návodky.
zpráva o proškolení