Clever Aplikace
ID System

Kniha návštěv

Kniha návštěv Kniha návštěv je modul aplikace ID Systém sloužící k zaznamenávání návštěv na recepci a přidělení čipů, kterými si mohou otevírat dveře. 
  • Modul eviduje návštěvy, které již proběhly a umožňuje tak jejich snadné nové založení.
  • Je možné si návštěvy připravit dopředu a při příchodu je pouze potvrdit.
  • Filtrování návštěv dle časového období.
  • Zobrazení probíhajících návštěv.
  • Pohled na použití karty pro průchody dveřmi.

Zákazníci

Reference