Clever Aplikace ID System

Kniha návštěv Kniha návštěv

Kniha návštěv je modul aplikace ID Systém sloužící k zaznamenávání návštěv na recepci a přidělení čipů, kterými si mohou otevírat dveře.

  • Modul eviduje návštěvy, které již proběhly a umožňuje tak jejich snadné nové založení.
  • Je možné si návštěvy připravit dopředu a při příchodu je pouze potvrdit.
  • Filtrování návštěv dle časového období.
  • Zobrazení probíhajících návštěv.
  • Pohled na použití karty pro průchody dveřmi.

kniha návštěv

Zákazníci

Reference