Clever Aplikace ID System

Oznámení Clever Aplikace ID System

Přes tuto agendu je možné zaměstnancům zasílat oznámení na terminály, kde si čipují docházku nebo přihlášení na pracoviště.

 Pokud zprávu potvrdí potvrzují to, že si přečetli obsah zprávy. Přes tuto agendu je možné zasílat seznámení s novou verzí pracovní návodky, pozvánky na školení popřípadě stržení prémií za přestupky.

Umožňuje zaslat libovolné oznámení vybrané množině pracovníků. Do výběru je možné převzít hromadně i jednotlivě pracovníky z agendy Pracovníci.

Pomocí filtrů dostupných v agendách je možné vybrat pracovníky i z agendy Návodky. Další možností pro vytvoření výběru je import seznamu pracovníků ze souboru Excel. Zaslané oznámení je doručeno na terminál určený pro čtení a potvrzování zpráv a pokud mápracovník v agendě Pracovníci vyplněnou emailovou adresu, tak může být doplněno odesíláníoznámení jako email s odkazem pro potvrzení.

Zákazníci

Reference