Clever Aplikace ID System

Prezenční listina Clever Aplikace ID System

Agenda umožňuje přípravu prezenční listiny pro libovolnou akci.

Stejně jako v agendě oznámení je možné do prezenční listiny (podle požadovaných kriterií), vybrat z dostupných agend nebo importem z Excelu (v předepsaném formátu) seznam lidí, kterým bude pozvánka odeslána.

Pozvánky jsou rozesílány prostřednictvím agendy  Oznámení na terminály . Pokud má pracovník v agendě  Pracovníci   vyplněnou e-mailovou adresu, je pozvánka odeslána i prostřednictvím e-mailu. Pracovníci potvrzují přijetí pozvánky osobním čipem na terminálu nebo kliknutím na potvrzovací odkaz v obdrženém e-mailu.

Prezenční listinu lze vytisknout. Během akce mohou pracovníci přítomnost na akci potvrdit osobním čipem na prezenčním terminálu nebo podpisem do prezenční listiny. Oprávněný pracovník má možnost podle podpisů v prezenční listině označit přítomnost na akci  těm pracovníkům, kteří se na prezenční listinu podepsali a nezaevidovali účast na akci osobním čipem na terminálu.

Vlastnosti prezenční listiny

  • Číslo - číslo prezenční listiny je povinné.
  • Název prezenční listiny - název prezenční listiny je povinný.
  • Datum akce - datum akce je povinný údaj.
  • Text - text, popisující akci.
  • Plánovaná délka - plánovaná doba trvání akce.
  • Kategorie - uživatelem editovatelný číselník kategorií akcí.
  • Akce proběhla - zatržítko informující o tom, zda akce proběhla.
  • Autor - pouze pro čtení, obsahuje informaci o tom, kdo prezenční listinu založil nebo naposledy editoval.

Zákazníci

Reference