Clever Aplikace ID System

Princip a fungování docházkového systémuEvidence docházky
Princip a fungování docházkového systému

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

evidence-dochazkyMzdová agenda
uzávěrka ›
evidence-dochazkyPracovní
kalendář ›
 

 

dochazkový systém

Docházkový systém je flexibilní programové vybavení pro společnost jakékoli velikosti.

Primární funkcí základní aplikace je vedení evidence osob a jim přidělených identifikátorů. Těmi mohou být identifikační karty s čárovým kódem nebo identifikační čipy ve formátu kreditní karty nebo přívěsku. Každý záznam v evidenci standardně obsahuje osobní údaje držitele identifikačního prostředku, jeho fotografii a historii přidělených identifikátorů.

Prostřednictvím jednoho z modulů v základní aplikaci je možný tisk karet s čárovým kódem či potisk čipových karet. Aplikace využívá pro ukládání dat SQL server a může se provozovat jak na jednom počítači, tak i v celé počítačové síti. Snímače identifikačních karet jsou připojeny k terminálům, které mohou pracovat v Off-line i On-line režimu.

Systém je otevřená aplikace a umožňuje sdílení dat s dalšími informačními systémy, např. personalistikou, evidencí nákladů na zakázky, nebo programem pro výpočet mezd, což představuje zjednodušení datových toků, značnou finanční a časovou úsporu a minimalizaci chyb při evidenci údajů.

Zákazníci

Reference