kernel

Clever System Kernel - komunikační jádro

Komunikační jádro - Clever System Kernel - zajišťuje komunikaci s jednotlivými klienty (moduly) na výrobní lince a zároveň funguje jako správce technologických a stavových databází. Ostatní moduly mají k těmto databázím přístup pouze prostřednictvím tohoto modulu. Komunikační jádro sleduje a řídí pořadí výrobků a operací na výrobní lince, definuje technologické údaje pro jednotlivá pracoviště a sleduje správné provádění technologických operací během výroby.

Hlavní funkce komunikačního jádra

Řídící funkce – komunikační jádro Clever systému přijímá sekvenci příkazů s konfigurací výrobků a odesílá patřičná data jednotlivým modulům na pracovištích. Jednotlivé moduly na pracovištích (klienti Clever systému) podle těchto dat řídí montážní operace a odesílají zpět všechny technologické údaje o provedených operacích a použitých dílech. Komunikační jádro, kromě zajištění komunikace s jednotlivými klienty na výrobní lince, funguje jako správce technologických a stavových databází. Ostatní moduly a klienti Clever systému mají k těmto databázím přístup pouze prostřednictvím komunikačního jádra. Komunikační jádro také zajišťuje předávání technologických dat dalším technologickým systémům na výrobní lince, například systémům pro provádění výstupních testů

Kontrolní funkce – jednotliví klienti Clever systému na pracovištích zajišťují kontrolu správnosti dílů, které jsou do výrobku v dané operaci montovány a to v závislosti na variantě výrobku předepsané výrobní sekvencí. Sledují i správnou sekvenci výrobků na pracovišti.
Výsledky všech technologických operací každého produktu jsou kontrolovány a archivovány v reálném čase během montáže.

 

Tyto údaje jsou spolu se sériovými čísly montovaných dílů ukládány do SQL databáze, kde mohou být kdykoliv vyhledány pomocí www rozhraní. Takto je možné u konkrétního dílu zjistit, do jakého výrobku, kdy a kým byl namontován, zobrazit technologické údaje operace, případně sériová čísla dalších dílů namontovaných v tomto výrobku. Klient Clever systému provádí také u každého výrobku výstupní kontrolu. Ve spolupráci s komunikačním jádrem zkontroluje všechny sledované pozice na výrobní lince. Po zkontrolování pozic s technologickou chybou (eventuálně odstranění případných chyb) provede obsluha zápis o každé chybné pozici, který se ukládá do SQL databáze. Po úspěšné výstupní kontrole dává modul pokyn komunikačnímu jádru k vyřazení výrobku z výrobní linky.


Dokumentační funkce – všechny informace o technologických operacích a jejich výsledcích, včetně dosažených hodnot sledovaných operací (např. utahovací moment), sériová čísla použitých dílů, údaje o pracovnících, časech operací a výsledky výstupních kontrol jsou pomocí komunikačního jádra průběžně ukládány v SQL databázi. Pomocí Clever Web Tools je možné v těchto údajích vyhledat libovolné informace o provedených operacích a dílech.

Zákazníci

Reference