Digitalizace výroby řízení - kontrola - dokumentace

řízení, kontrola, dokumentace - zobrazení na monitoru

Identifikace pracovníků

K identifikaci pracovníků je využíváno čipových karet nebo přívěsků, popřípadě osobních karet s čárovým kódem. Ke každému pracovišti řízenému aplikací Clever Client se obsluha musí přihlásit načtením svého identifikátoru. Alternativním způsobem přihlášení zůstává zadání uživatelského jména a hesla prostřednictvím klávesnice. Systém eviduje přihlášení pracovníka na pracoviště a ke všem údajům o provedených operacích zaznamenává, kdo byl na pracovišti přihlášen.

Clever System volitelně obsahuje aplikaci pro evidenci pracovníků a přidělených identifikátorů umožňující potisk čipových karet nebo tisk osobních karet s čárovým kódem.

V aplikacích Clever System je možné využít stávajících identifikátorů například z docházkového systému.

Zákazníci

Reference