Digitalizace výroby řízení - kontrola - dokumentace

řízení, kontrola, dokumentace - zobrazení na monitoru

Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince

Požadavky na výrobu přicházejí z nadřazeného IT systému komunikačnímu jádru - Clever Kernelu. Pro každý výrobek je Clever Kernelem vygenerován seznam výrobních operací odesílaný jednotlivým pracovištím řízených Clever Clientem. Příchozí požadavky jsou Clever Kernelem řazeny přímo do hlavní fronty odesílané na pracoviště nebo do zásobníků. Ze zásobníků je možné řadit výrobky do hlavní fronty prostřednictvím modulu Sequence Control. Prostřednictvím tohoto modulu je možné naopak i přesunout výrobky z hlavní fronty do některého ze zásobníků.

Zásobníků může být nadefinováno libovolné množství.

Lze nastavit pravidla pro automatické třídění příchozích požadavků na výrobu do jednotlivých zásobníků.

  • Hlavní fronta - Sekvence výrobků (konfigurací výrobků) synchronizovaná na cs-Klienty.
  • Zásobník - Sekvence výrobků zařazených podle uživatelem definovaných pravidel. Neodesílá se na cs-Klienty.

Zákazníci

Reference