Digitalizace výroby řízení - kontrola - dokumentace

řízení, kontrola, dokumentace - zobrazení na monitoru

Kontrola utahování

Clever Client dokáže řídit širokou škálu utahovacích nástrojů (Atlas Copco, Georges Renault, Clecon and Bosch Rexroth). Podle konfigurace výrobku Clever Client řídí výběr správného utahovacího programu a kontroluje dosažení předepsaného počtu správných utažení. Pracovník je na obrazovce informován o požadovaném a dosaženém počtu utažení. V případě chyby je upozorněn zvukovým signálem. Lze definovat i závislosti na předchozích operacích tak, že utahovačka je uvolněna jen v případě že úspěšně proběhla kontrola montovaného dílu. Clever Client můze vyhodnocovat i další signály z dalších snímačů na pracovišti a uvolnit utahovačku například jen jeli nástroj ve správné pozici a je dodrženo správné pořadí utahování. Všechna data, která utahovačky poskytují, zaznamenává klient do SQL databáze.
 

Poka-joke

  • Výběr programu podle konfigurace výrobku.
  • Uvolnění nástroje jen pokud je úspěšně splněna kontrola montovaného dílu.
  • ToolSelector. Uvolnění utahovačky jen jeli detekován výběr správného nástroje.
  • Detekce pozice nástroje. Uvolnění utahovačky jen jeli nástroj ve správné pozici a ve správném pořadí.
  • Blokování zpětného chodu utahovacího nástroje.

Zákazníci

Reference