Digitalizace výroby | řízení - kontrola - dokumentace

Kontrola utahování

Clever Client dokáže řídit širokou škálu utahovacích nástrojů (Atlas Copco, Georges Renault, Clecon and Bosch Rexroth). Podle konfigurace výrobku Clever Client řídí výběr správného utahovacího programu a kontroluje dosažení předepsaného počtu správných utažení. Pracovník je na obrazovce informován o požadovaném a dosaženém počtu utažení. V případě chyby je upozorněn zvukovým signálem. Lze definovat i závislosti na předchozích operacích tak, že utahovačka je uvolněna jen v případě že úspěšně proběhla kontrola montovaného dílu. Clever Client můze vyhodnocovat i další signály z dalších snímačů na pracovišti a uvolnit utahovačku například jen jeli nástroj ve správné pozici a je dodrženo správné pořadí utahování. Všechna data, která utahovačky poskytují, zaznamenává klient do SQL databáze.

Poka-joke

  • Výběr programu podle konfigurace výrobku.
  • Uvolnění nástroje jen pokud je úspěšně splněna kontrola montovaného dílu.
  • ToolSelector. Uvolnění utahovačky jen jeli detekován výběr správného nástroje.
  • Detekce pozice nástroje. Uvolnění utahovačky jen jeli nástroj ve správné pozici a ve správném pořadí.
  • Blokování zpětného chodu utahovacího nástroje.

Zákazníci

Reference