Digitalizace výroby řízení - kontrola - dokumentace

řízení, kontrola, dokumentace - zobrazení na monitoru

Řízení dopravníku linky

Clever System řídí dopravník montážní linky podle aktuální situace a potřeb výroby. Linku je možné zpomalovat, zrychlovat nebo zastavit. Výrobky a jejich poloha na dopravníku linky jsou identifikovány pomocí RFID čipů.

Definování podmínek pro zastavení

Při definování jednotlivých výrobních operací pro modul Clever Client je možné určit všechny podmínky, za kterých dojde ke změně stavu dopravníku výrobní linky. Jde především o zastavení v případě závažných chyb při výrobě.

Signalizování, které pracoviště zastavilo linku

Modul Clever Client odešle informaci o zastavení dopravníku linky z důvodu závažné chyby kernelu a dalším klientů na montážní lince. Informace je pak zobrazena vhodným způsobem - například na velkoplošné obrazovce a terminálech vedoucích pracovníků.

Spuštění oprávněnou osobou

Linku zastavenou z důvodu závažné chyby ve výrobním postupu nemůže spustit běžný pracovník. Aby byly zajištěny postupy vyžadované systémy řízení jakosti (ISO9001) má toto oprávnění pouze vedoucí pracovník, který nestandardní situaci vyřeší a pomocí speciálních čárových kódů odblokuje klientský modul, který následně spustí dopravník montážní linky.

Zákazníci

Reference