vizualizace-vyroby

Vizualizace stavu výroby a výrobní linky

Clever Vision

Clever Vision je multimediální systém předávání informací využívající velkoplošné LCD obrazovky. Kromě vizualizace stavů výrobní linky slouží k předávání informací cílové skupině pracovníků. Pomocí aplikace Clever Vision je možné nadefinovat tři kanály informací, které se potom automaticky, v předem definovaných časech nebo na základě událostí ve výrobě zobrazují podle předem nastavených priorit. Informační kanál s nejnižší prioritou se nejčastěji využívá na vysílání proudu všeobecných informací a je aktivní v čase, kdy kanály s vyšší prioritou nezobrazují žádné informace. Kanál se střední prioritou bývá využíván k cílení konkrétních informací do konkrétního času, například přestávky. Kanál s nejvyšší prioritou slouží k zařazení jednorázových moderovaných prezentací v předem oznámených časech.

Každý informační kanál může zobrazovat libovolné multimediální informace, stačí, aby PC, na kterém běží Clever Vision mělo nainstalovaný odpovídající přehrávač. Pomocí dodávané aplikace je možné nadefinovat časy, priority a multimediální soubory pro vysílání proudu informací do velkoplošných obrazovek.
 

Clever Vision vs Andon

Andon je integrovaný počítačový systém, který signalizuje, vizualizuje a zaznamenává problémy, ke kterým dojde na výrobní lince. Je to systém vyvinutý firmou Toyota, jako součást Toyota Production System. Pojmem Andon se označují světelné tabule informující o aktuálním stavu pracoviště nebo celé montážní linky. Nejčastěji rozlišuje 4 stavy:

  • zelená — produkce
  • oranžová — výměna nástroje, nebo změna produkce
  • červená — porucha
  • bílá — nevyrábí, plánovaná odstávka
Oproti systému Andon, který je v podstatě jen stavovým semaforem, Clever Vision umožňuje zobrazovat multimediální informace v libovolném formátu, tedy kromě textových a grafických upozornění či znázornění stavu výroby,  např. videa, výkresy CAD programů, záběry průmyslových kamer apod. Pomocí aplikace Clever Vision je v podstatě libovolný pracovník schopen nadefinovat způsob, čas zobrazení i obsah zobrazovaných zpráv.
 

Zákazníci

Reference