Výstupní kontrola

Pracoviště výstupní kontroly

Clever System je moderní systém řízení a kontroly výroby splňující nejpřísnější požadavky norem ISO pro řízení kvality. Clever System eviduje výsledek každé operace, kterou řídí nebo kontroluje. Chybný výsledek operace je okamžitě signalizován obsluze pracoviště a je možné definovat další akce snižující možnost, aby výrobek s chybou opustil pracoviště, například zastavení linky. V případě, že by i přes tato opatření výrobek opustil pracoviště, je na následujících pracovištích reportována předchozí chyba. Tím je zaručena vysoká kvalita výroby a všech řízených operací.
Pokud je ve výrobním cyklu zařazeno pracoviště provádějící testování výrobků, umožňuje systém vyhodnocovat a evidovat i výsledky jednotlivých testů.
Na konci montážního nebo výrobního procesu je prakticky vždy zařazeno pracoviště výstupní kontroly. Zde je možné zobrazit výsledky všech montážních operací a testů provedených na výrobku, zachytit neshody a provést opravy, případně odeslat výrobek zpět na linku nebo na repasní pracoviště.

Vision Lighting & Vision Sensors

Součástí pracoviště výstupní kontroly  mohou být i další operace pro provedení kontroly výrobku. Výrobky je možné kontrolovat  vizuálně (např. Blind Audit) nebo pomocí speciálních senzorů  popřípadě videokamer. Tato čidla nebo kamery jsou autonomní zařízení, nevyžadující ke své činnosti PC. Naprogramují se pomocí jednoduchého rozhraní a dotykového displeje a potom automaticky hlásí shodu nebo neshodu s požadovanými parametry. Clever System umí tyto signály zpracovat a vyhodnotit tak výsledek kontroly.
 

Výsledek výstupní kontroly

Výsledek výstupní kontroly - protokol, případně i detailní výsledky předchozích kontrol, nebo jen protokolování neshod či operací opakovaných z důvodu nápravy neshod lze kdykoli vytisknout přímo na pracovišti. Díky použité technologii, Clever system klient může tisknout na libovolné tiskárně (PostScript, PCL), včetně speciálních tiskáren štítků - Zebra(ZPL), Intermec(EPL), PCL,DataMAX,IPL...
 

Zákazníci

Reference