řízení
kontrola
dokumentace
time tracker

Clever Time TrackerClever Time Tracker

Aplikace pro zaznamenávání událostí a jejich vizualizaci.

Zaznamenávány mohou být hodnoty a události z různých systémů nebo čidel.
time tracker
Ukládené hodnoty mohou být vizualizovány libovolným způsobem.
time tracker
Výsledné prezentace jsou  zobrazovány standardním browserem nebo mohou být promítány prostřednictvím aplikace Info Board.