Vizualizace stavu pracovišť
time tracker

Clever Time Tracker


Aplikace pro zaznamenávání událostí a jejich vizualizaci.

Clever Time Tracker

Zaznamenávány mohou být hodnoty a události z různých systémů nebo čidel.
time tracker
Ukládené hodnoty mohou být vizualizovány libovolným způsobem.
time tracker
Výsledné prezentace jsou  zobrazovány standardním browserem nebo mohou být promítány prostřednictvím aplikace Info Board.Na Andon obrazovkách je možné prostřednictvím aplikace Info Board zobrazovat další vizualizace a prezentace.

Pro zobrazování je možné použít Info Board terminál, Andon terminál nebo OMS terminál.

Zákazníci

Reference