Clever Aplikace ID System

pracovní kalendář -Id SystemEvidence docházky
Pracovní kalendář

Pracovní kalendář slouží k naplánování pracovní doby jednotlivce

evidence-dochazky Docházkový
systém ›
evidence-dochazkyMzdová agenda
uzávěrka ›
 

Stanovuje každému zaměstnanci určitý počet hodin k odpracování na všechny dny v roce.

Lze ho definovat a spravovat přímo v aplikaci evidence pracovní doby, nebo se může importovat z externího systému. V případě takto importovaného kalendáře však platí pravidlo, že se v programu, kam byl přenesen, nemůže změnit. Pokud má dojít k jeho předefinování, tak je třeba v externí síti připravit kalendář nový, zahrnující všechny potřebné úpravy a zajistit jeho import.
Tato aplikace umožňuje nastavit zaměstnancům předpisy pevné nebo klouzavé pracovní doby. Oproti běžným pracovním kalendářům je prováděna kontrola odpracované doby, schvalování přesčasů a nepřítomností.

Podrobnější informace v manuálové stránce pracovního kalendáře.

kalendař- evidence plánování

 

Zákazníci

Reference