moduly Clever System

Clever System – Moduly

Clever System je tvořen softwarovými moduly, které je možné libovolně kombinovat a konfigurovat podle požadavků výroby. Moduly spolu komunikují prostřednictvím lokální počítačové sítě. Data, která při výrobě vznikají, jsou odesílána na SQL databázový server a tam archivována.
ikona Clever Kernel

Clever Kernel

Podle požadavků přicházejících z nadřazeného systému generuje pro každý výrobek seznam výrobních operací a dílů.

Vygenerovaná data odesílá na pracoviště řízená Clever Clientem.

Zajišťuje komunikaci s jednotlivými moduly na výrobní lince a zároveň funguje jako správce technologických a stavových databází.

ikona Evidence technologických postupůEvidence
technologických postupů

Evidence technologických (montážních, pracovních) postupů (OMS -  Operational Method Sheets) je aplikace určená pro editaci a správu návodek umísťovaných na pracovištích.
Postupy je možné vázat na kusovník, kde technolog vybírá jednotlivé díly a přiřazuje je k operacím definovaným na jednotlivých pracovištích výrobní linky.
Pro postupy závislé na kusovnících aplikace hlídá změny kusovníků a upozorňuje na ně příslušné technology.
Výstupem je PDF dokument s operacemi a ilustračními fotografiemi a určený k tisku nebo je možné postupy zobrazovat přímo na monitoru pracoviště.
ikona Clever Client

Clever Client

Univerzální klientský modul, který je instalován na pracovišti.

Modul Clever Client může pracovat jak samostatně, tak v součinnosti s řídícím jádrem, což umožňuje plně využít jeho možnosti, jako je například kontrola sekvence výrobků na výrobní lince, kontrola dokončení všech operací na předchozích pracovištích, automatické předávání konfiguračních dat.

Tento modul umožňuje definovat více operací stejného typu (např. oddělená kontrola více dílů), nastavovat program pro několik skupin nástrojů (utahovačky), je možné definovat pořadí prováděných operací.

Modul Clever Client provádí následující řídící, kontrolní a dokumentační funkce:

  • Kontrola správnosti nebo evidence montovaných dílů
  • Kontrola a evidence dat momentového utahování
  • Kontrola montáže unikátních dílů (např. kabelové svazky)
  • Vizuální kontrola
  • Výstupní kontrola a ukončení montáže
  • Tisk výstupního protokolu
ikona identifikace osob

Identifikace osob

Evidence pracovníků a jim přidělených identifikátorů. Těmi mohou být identifikační karty s čárovým kódem nebo identifikační čipy.
Prostřednictvím aplikace je možný tisk karet s čárovým kódem či potisk čipových karet. Systém je otevřená aplikace a umožňuje sdílení dat s dalšími informačními systémy, např. personalistikou, evidencí nákladů na zakázky, nebo programem pro výpočet mezd.

Základní systém lze rozšířit o moduly:

ikona Clever Web

Clever Web

Sada softwarových modulů, které umožňují pomocí www rozhraní přistupovat k informacím a datům definujícím výrobní proces a k datům, která při těchto procesech vznikají.

Dále umožňují a zpracování technologických údajů uložených v databázích SQL serveru. Toto rozhraní umožňuje vyhledávání, přehledy, konfiguraci, řízení a modifikaci výrobního procesu.

Základní funkce lze rozšířit o další moduly.

ikona Time Tracker

Clever Time Tracker

Umožňuje sledování pracovníků a časů strávených na jednotlivých pracovištích. Hlavní funkcí modulu je sledování časové náročnosti zakázek.

Zaznamenané údaje o pracovnících a časech mohou být využity dalšími moduly, např. pro evidencí docházky.

Pro identifikaci jsou použity RFID čipy nebo čárové kódy.

Zákazníci

Reference