Digitalizace výroby řízení - kontrola - dokumentace

řízení, kontrola, dokumentace - zobrazení na monitoru

Řízení - Kontrola - Dokumentace

Clever System je modulární systém, který dokáže řídit, kontrolovat a dokumentovat libovolný proces v reálném čase. Jednotlivé moduly Clever Systemu pokrývají veškeré potřeby výrobních a montážních linek, pro které byl navržen. Typickým použitím je nasazení na montážních linkách v automobilovém průmyslu, ale je možné řídit i jediné pracoviště – např. balení výrobků. Modularita a pružnost Clever Systému umožňuje propojení s libovolnými technologickými nástroji, jejich řízení i kontrolu a ukládání údajů které tyto nástroje poskytují.

 1. řízení výrobních a montážních linek
Clever System je určen pro řízení výrobních linek, ale může řídit i jedno výrobní či montážní pracoviště.
2. kontrola operací
Clever System dokáže v reálném čase podle nastavených parametrů kontrolovat pořadí a výsledky jednotlivých operací.
3. ukládání informací
Clever systém ukládá informace o všech provedených operacích včetně podrobných technologických údajů a sériových čísel použitých dílů.

Klíčové vlastnosti

 • Clever System kontroluje pořadí výrobků a operací na výrobní lince v reálném čase.
 • Clever System přijímá a zpracovává konfigurační data od výrobce.
 • Clever systém distribuuje řídící výrobní data na jednotlivá pracoviště výrobní linky.
 • Clever System rozpozná různé systémy identifikace (čárové kódy, RFID, MODAS,…)
 • Clever System může řídit dopravní pás.
 • Clever System kontroluje montované díly v reálném čase.
 • Clever System zaznamenává a kontroluje sériová čísla montovaných dílů.
 • Clever System zaznamenává a kontroluje technologická data (utahování, lisování,…).
 • Clever System řídí technologická zařízení (utahovačky, regálové systémy, kamerové systémy…).
 • Clever System zpracovává vstupní signály (koncové spínače,…).
 • Clever System kompletně kontroluje každé pracoviště v reálném čase (kontrola úspěšného dokončení operací).
 • Clever System umí importovat data z externích systémů (e-kontrol, bezpečnostních kódů …).
 • Clever System provádí výstupní kontrolu každého produktu v interních kontrolních bodech a na konci montážní linky.
 • Clever System umí řídit přípravná pracoviště (Předmontáž).
 • Clever System zajišťuje tisk produktových štítků, tvorbu dokumentace a výstupních protokolů.
 • Clever System umí začlenit do výrobní linky a řídit samostatné pracoviště pro opravné operace
 • Clever System umožňuje zpětné vyhledání technologických dat, uživatelské SQL dotazy, export do html nebo csv formátu.
 • Clever System poskytuje přehled vyrobeného množství produktů za daný čas s možností fitrování podle konfigurace produktu.
 • Clever System umí archivovat veškerá data podle ISO 9000.
 • Clever System obsahuje webové rozhraní pro kontrolu výroby a vyhledávání v údajích o provedených operacích.

Přínosy Clever Systemu

Clever System umožňuje zefektivnit všechny operace výrobního procesu - dokáže zajistit kontrolu operací prováděných jednotlivými pracovníky a to nejen kontrolou po provedení operace ale především řízením pracoviště při provádění každé operace a kontrolou použitých dílů v reálném čase.


 řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linekClever System předchází chybám výrobního procesu.

 řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linekClever System zvyšuje produktivitu.

 řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linekClever System odhaluje chyby výrobního procesu v reálném čase.

 řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linekClever System snižuje výrobní náklady.

 řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linekClever System kontroluje kvalitu provedení operací v reálném čase.

 řízení a monitorování průmyslových výrobních a montážních linekClever systém usnadňuje a urychluje vyhledání a řešení problémů výroby.

Zákazníci

Reference