Evidence návodek je modul aplikace ID System využívající  identifikaci osob bezkontaktní kartou nebo čipem.

Modul udržuje přehled  zaškolení pracovníků pro činnosti na pracovištích výrobní linky.


U každé návodky je udržován seznam proškolených pracovníků. Barevně je odlišeno jaké úrovně pracovník dosáhl.
U každého pracovníka je dostupný přehled jím zvládnutých návodek.


Systém lze integrovat s aplikací pro správu návodek OMS Admin, který při schválení nové revize může generovat požadavky
na nové proškolení pracovníků.
výstup alplikace

Výstup aplikace
ID Systém umožňuje exportovat mapu zvládnutí
návodek pracovníky.

Company

About the company
 

Product

Download
 

Customers

Reference
 

Help Center

Clever System support

Help Center

Clever System support