Clever Aplikace ID System

Přístupové systémy ovládání dveří Clever Aplikace ID System

Monitorují pohyb osob a zjišťují jejich přítomnost v daném prostoru .

Přístupové systémy  slouží k efektivnímu zamezení vstupu neoprávněných osob.

Agenda dveří definuje oprávnění zaměstnancům na průchod skrz jednotlivé dveře. Dveře jsou ovládány přes čipové karty. U každých dveří je čtečka čipových karet plus řídící jednotka, která ovládá otevírání dveří.

Po přiložení identifikační karty ke čtečce systém kontroly vstupu okamžitě rozpozná, zda do prostoru vstupuje oprávněná či neoprávněná osoba. Vstup do zabezpečeného prostoru je následně umožněn pouze oprávněné osobě.

Zákazníci

Reference